Försäljning

Auktionsdatum :
2013-03-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 528
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,87
Antal bud :
38
Antal acc bud :
17
Snittränta :
2,1564(93,798)
Lägsta ränta :
2,1480(93,875)
Högsta ränta :
2,1650(93,720)
% of Eq Price Lvl :
74,86