Försäljning

Auktionsdatum :
2013-03-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 824
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,76
Antal bud :
25
Antal acc bud :
19
Snittränta :
2,0807(94,493)
Lägsta ränta :
2,0750(94,545)
Högsta ränta :
2,0830(94,472)
% of Eq Price Lvl :
6,07