Försäljning

Auktionsdatum :
2013-02-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
11 828
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,38
Antal bud :
20
Antal acc bud :
9
Snittränta :
1,0242(108,540)
Lägsta ränta :
1,0200(108,551)
Högsta ränta :
1,0279(108,530)
% of Eq Price Lvl :
4,40