Försäljning

Auktionsdatum :
2013-01-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
10 025
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,86
Antal bud :
26
Antal acc bud :
17
Snittränta :
1,9089(96,044)
Lägsta ränta :
1,9030(96,099)
Högsta ränta :
1,9138(95,997)
% of Eq Price Lvl :
62,50