Försäljning

Auktionsdatum :
2013-11-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1050
ISINkod :
SE0001517699
Kupong % :
3,000
Förfall :
2016-07-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
19 300
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
5,51
Antal bud :
33
Antal acc bud :
15
Snittränta :
1,0844(104,974)
Lägsta ränta :
1,0810(104,983)
Högsta ränta :
1,0870(104,967)
% of Eq Price Lvl :
10,42