Försäljning

Auktionsdatum :
2013-10-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
7 250
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
35
Antal acc bud :
14
Snittränta :
1,6684(113,114)
Lägsta ränta :
1,6610(113,154)
Högsta ränta :
1,6729(113,089)
% of Eq Price Lvl :
95,00