Försäljning

Auktionsdatum :
2013-10-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
5 075
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,45
Antal bud :
32
Antal acc bud :
19
Snittränta :
2,5205(91,029)
Lägsta ränta :
2,5150(91,075)
Högsta ränta :
2,5250(90,991)
% of Eq Price Lvl :
26,92