Försäljning

Auktionsdatum :
2013-06-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
4 265
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,22
Antal bud :
30
Antal acc bud :
23
Snittränta :
1,9592(95,711)
Lägsta ränta :
1,9510(95,786)
Högsta ränta :
1,9650(95,659)
% of Eq Price Lvl :
78,75