Försäljning

Auktionsdatum :
2013-05-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
13 100
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,74
Antal bud :
26
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,7663(108,213)
Lägsta ränta :
0,7630(108,221)
Högsta ränta :
0,7680(108,209)
% of Eq Price Lvl :
80,00