Försäljning

Auktionsdatum :
2013-01-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 020
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,72
Antal bud :
26
Antal acc bud :
16
Snittränta :
1,8165(96,912)
Lägsta ränta :
1,8080(96,993)
Högsta ränta :
1,8239(96,841)
% of Eq Price Lvl :
42,67