Försäljning

Auktionsdatum :
2013-06-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005223021
Förfall :
2013-12-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 442
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,74
Antal bud :
46
Antal acc bud :
37
Snittränta :
0,9004(99,559)
Lägsta ränta :
0,8500(99,584)
Högsta ränta :
0,9300(99,545)
% of Eq Price Lvl :
39,86