Försäljning

Auktionsdatum :
2013-11-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005504792
Förfall :
2014-02-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 028
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,70
Antal bud :
62
Antal acc bud :
45
Snittränta :
0,9193(99,738)
Lägsta ränta :
0,8300(99,763)
Högsta ränta :
0,9380(99,732)
% of Eq Price Lvl :
94,33