Försäljning

Auktionsdatum :
2013-10-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005466364
Förfall :
2014-01-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
9 331
Emitterat institutioner:
8 831
Teckningskvot :
0,93
Antal bud :
48
Antal acc bud :
46
Snittränta :
0,9075(99,794)
Lägsta ränta :
0,8000(99,818)
Högsta ränta :
0,9340(99,788)
% of Eq Price Lvl :
100,00