Försäljning

Auktionsdatum :
2013-12-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005392552
Förfall :
2014-03-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 106
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,02
Antal bud :
31
Antal acc bud :
26
Snittränta :
0,6654(99,836)
Lägsta ränta :
0,5900(99,854)
Högsta ränta :
0,7300(99,820)
% of Eq Price Lvl :
47,00