Försäljning

Auktionsdatum :
2013-12-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005567278
Förfall :
2014-06-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
10 496
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,05
Antal bud :
38
Antal acc bud :
34
Snittränta :
0,7288(99,637)
Lägsta ränta :
0,6300(99,686)
Högsta ränta :
0,7500(99,626)
% of Eq Price Lvl :
4,00