Försäljning

Auktionsdatum :
2013-09-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005392552
Förfall :
2014-03-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 627
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,86
Antal bud :
39
Antal acc bud :
27
Snittränta :
0,9000(99,569)
Lägsta ränta :
0,8000(99,617)
Högsta ränta :
0,9180(99,561)
% of Eq Price Lvl :
54,94