Försäljning

Auktionsdatum :
2013-12-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 100
Total budvolym :
6 434
Emitterat institutioner:
2 100
Teckningskvot :
3,06
Antal bud :
29
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,1433(105,207)
Lägsta ränta :
0,1370(105,230)
Högsta ränta :
0,1500(105,182)
% of Eq Price Lvl :
27,32

Försäljning

Auktionsdatum :
2013-12-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 980
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :