Försäljning

Auktionsdatum :
2013-11-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
7 295
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
7,30
Antal bud :
35
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,0783(105,458)
Lägsta ränta :
0,0730(105,477)
Högsta ränta :
0,0800(105,452)
% of Eq Price Lvl :
19,80