Försäljning

Auktionsdatum :
2013-11-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 350
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,35
Antal bud :
32
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,7634(96,689)
Lägsta ränta :
0,7540(96,765)
Högsta ränta :
0,7710(96,627)
% of Eq Price Lvl :
65,00