Försäljning

Auktionsdatum :
2013-10-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
1 546
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
1,55
Antal bud :
22
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,7705(96,410)
Lägsta ränta :
0,7500(96,578)
Högsta ränta :
0,7890(96,259)
% of Eq Price Lvl :
9,00