Försäljning

Auktionsdatum :
2013-04-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 350
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,35
Antal bud :
29
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,3675(106,938)
Lägsta ränta :
-0,3675(106,938)
Högsta ränta :
-0,3675(106,938)
% of Eq Price Lvl :
100,00