Försäljning

Auktionsdatum :
2013-04-25
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 535
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,54
Antal bud :
30
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,0910(103,796)
Lägsta ränta :
-0,0910(103,796)
Högsta ränta :
-0,0910(103,796)
% of Eq Price Lvl :
100,00