Försäljning

Auktionsdatum :
2013-02-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 140
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
2,85
Antal bud :
24
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,0600(105,690)
Lägsta ränta :
0,0500(105,735)
Högsta ränta :
0,0700(105,645)
% of Eq Price Lvl :
100,00