Försäljning

Auktionsdatum :
2013-01-31
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 460
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,61
Antal bud :
31
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,2613(100,745)
Lägsta ränta :
0,2560(100,794)
Högsta ränta :
0,2690(100,674)
% of Eq Price Lvl :
12,00