Försäljning

Auktionsdatum :
2012-11-28
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
8 940
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,55
Antal bud :
36
Antal acc bud :
19
Snittränta :
1,6158(98,846)
Lägsta ränta :
1,6090(98,914)
Högsta ränta :
1,6189(98,816)
% of Eq Price Lvl :
61,82