Försäljning

Auktionsdatum :
2012-11-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 635
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,51
Antal bud :
27
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,0513(102,985)
Lägsta ränta :
0,0490(103,007)
Högsta ränta :
0,0550(102,949)
% of Eq Price Lvl :
100,00