Försäljning

Auktionsdatum :
2012-11-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004872869
Förfall :
2013-02-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 448
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,74
Antal bud :
57
Antal acc bud :
38
Snittränta :
1,0350(99,745)
Lägsta ränta :
0,8500(99,790)
Högsta ränta :
1,0480(99,742)
% of Eq Price Lvl :
97,65