Försäljning

Auktionsdatum :
2012-11-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004872877
Förfall :
2013-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 001
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
44
Antal acc bud :
32
Snittränta :
0,9585(99,449)
Lägsta ränta :
0,9000(99,483)
Högsta ränta :
0,9800(99,437)
% of Eq Price Lvl :
74,00