Försäljning

Auktionsdatum :
2012-11-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 130
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,75
Antal bud :
33
Antal acc bud :
27
Snittränta :
1,4416(118,206)
Lägsta ränta :
1,4320(118,300)
Högsta ränta :
1,4498(118,126)
% of Eq Price Lvl :
50,00