Försäljning

Auktionsdatum :
2012-11-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 380
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,17
Antal bud :
26
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,0162(103,142)
Lägsta ränta :
0,0090(103,212)
Högsta ränta :
0,0180(103,124)
% of Eq Price Lvl :
58,33