Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 400
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,83
Antal bud :
30
Antal acc bud :
26
Snittränta :
1,6862(98,142)
Lägsta ränta :
1,6730(98,271)
Högsta ränta :
1,6950(98,054)
% of Eq Price Lvl :
26,56