Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004868164
Förfall :
2013-01-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
11 081
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,11
Antal bud :
47
Antal acc bud :
42
Snittränta :
1,0302(99,766)
Lägsta ränta :
0,9000(99,795)
Högsta ränta :
1,0480(99,762)
% of Eq Price Lvl :
96,36