Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 795
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,56
Antal bud :
26
Antal acc bud :
10
Snittränta :
1,7811(97,202)
Lägsta ränta :
1,7770(97,242)
Högsta ränta :
1,7830(97,183)
% of Eq Price Lvl :
46,10

Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 068
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :