Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
7 558
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
62
Antal acc bud :
31
Snittränta :
1,7499(97,506)
Lägsta ränta :
1,7430(97,574)
Högsta ränta :
1,7560(97,446)
% of Eq Price Lvl :
46,80