Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004809564
Förfall :
2013-03-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
5 840
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,17
Antal bud :
36
Antal acc bud :
31
Snittränta :
0,8103(99,643)
Lägsta ränta :
0,7000(99,692)
Högsta ränta :
0,8790(99,613)
% of Eq Price Lvl :
84,00