Försäljning

Auktionsdatum :
2012-10-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
7 817
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,23
Antal bud :
27
Antal acc bud :
2
Snittränta :
1,4670(118,159)
Lägsta ränta :
1,4670(118,159)
Högsta ränta :
1,4670(118,159)
% of Eq Price Lvl :
94,59