Försäljning

Auktionsdatum :
2012-09-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004809564
Förfall :
2013-03-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
19 507
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,95
Antal bud :
58
Antal acc bud :
28
Snittränta :
0,8333(99,601)
Lägsta ränta :
0,7500(99,641)
Högsta ränta :
0,8490(99,594)
% of Eq Price Lvl :
37,73

Försäljning

Auktionsdatum :
2012-09-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004670495
Förfall :
2012-12-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 434
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,29
Antal bud :
67
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,8758(99,801)
Lägsta ränta :
0,8500(99,807)
Högsta ränta :
0,8900(99,798)
% of Eq Price Lvl :
93,78