Försäljning

Auktionsdatum :
2012-09-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
8 575
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,45
Antal bud :
41
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,5950(116,967)
Lägsta ränta :
1,5950(116,967)
Högsta ränta :
1,5950(116,967)
% of Eq Price Lvl :
100,00