Försäljning

Auktionsdatum :
2012-09-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004809564
Förfall :
2013-03-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 354
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,07
Antal bud :
53
Antal acc bud :
26
Snittränta :
0,9010(99,534)
Lägsta ränta :
0,8000(99,586)
Högsta ränta :
0,9260(99,521)
% of Eq Price Lvl :
38,40

Försäljning

Auktionsdatum :
2012-09-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004670495
Förfall :
2012-12-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 205
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,24
Antal bud :
39
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,9714(99,742)
Lägsta ränta :
0,9000(99,761)
Högsta ränta :
1,0100(99,731)
% of Eq Price Lvl :
28,00