Försäljning

Auktionsdatum :
2012-09-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
6 002
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
12,00
Antal bud :
36
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,2862(107,535)
Lägsta ränta :
-0,2862(107,535)
Högsta ränta :
-0,2862(107,535)
% of Eq Price Lvl :
100,00