Försäljning

Auktionsdatum :
2012-08-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004777035
Förfall :
2012-11-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
27 483
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,75
Antal bud :
95
Antal acc bud :
58
Snittränta :
0,9940(99,736)
Lägsta ränta :
0,8000(99,787)
Högsta ränta :
1,0500(99,721)
% of Eq Price Lvl :
50,67