Försäljning

Auktionsdatum :
2012-06-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004670495
Förfall :
2012-12-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 700
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,94
Antal bud :
43
Antal acc bud :
24
Snittränta :
1,0238(99,499)
Lägsta ränta :
0,8900(99,564)
Högsta ränta :
1,0700(99,477)
% of Eq Price Lvl :
24,07

Försäljning

Auktionsdatum :
2012-06-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004490563
Förfall :
2012-09-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 947
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,99
Antal bud :
64
Antal acc bud :
31
Snittränta :
1,0360(99,753)
Lägsta ränta :
0,9000(99,786)
Högsta ränta :
1,0980(99,738)
% of Eq Price Lvl :
11,65