Försäljning

Auktionsdatum :
2012-06-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004670495
Förfall :
2012-12-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
34 197
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,42
Antal bud :
124
Antal acc bud :
43
Snittränta :
1,1245(99,407)
Lägsta ränta :
1,0480(99,447)
Högsta ränta :
1,1480(99,395)
% of Eq Price Lvl :
91,41