Försäljning

Auktionsdatum :
2012-05-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
6 065
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,43
Antal bud :
25
Antal acc bud :
16
Snittränta :
1,3958(119,497)
Lägsta ränta :
1,3895(119,562)
Högsta ränta :
1,3980(119,475)
% of Eq Price Lvl :
6,63