Försäljning

Auktionsdatum :
2012-05-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
3 670
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,47
Antal bud :
22
Antal acc bud :
14
Snittränta :
1,4696(118,802)
Lägsta ränta :
1,4649(118,851)
Högsta ränta :
1,4790(118,706)
% of Eq Price Lvl :
77,50