Försäljning

Auktionsdatum :
2012-05-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004579191
Förfall :
2012-08-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
28 670
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,87
Antal bud :
89
Antal acc bud :
38
Snittränta :
1,3111(99,652)
Lägsta ränta :
1,2880(99,658)
Högsta ränta :
1,3390(99,644)
% of Eq Price Lvl :
12,80