Försäljning

Auktionsdatum :
2012-04-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004548923
Förfall :
2012-07-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 875
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,98
Antal bud :
52
Antal acc bud :
34
Snittränta :
1,3520(99,693)
Lägsta ränta :
1,2900(99,707)
Högsta ränta :
1,4000(99,682)
% of Eq Price Lvl :
15,56