Försäljning

Auktionsdatum :
2012-04-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
6 097
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,44
Antal bud :
44
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,9790(113,845)
Lägsta ränta :
1,9770(113,865)
Högsta ränta :
1,9820(113,816)
% of Eq Price Lvl :
19,33