Försäljning

Auktionsdatum :
2012-03-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
7 465
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
9,95
Antal bud :
26
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,0075(105,769)
Lägsta ränta :
-0,0075(105,769)
Högsta ränta :
-0,0075(105,769)
% of Eq Price Lvl :
100,00