Försäljning

Auktionsdatum :
2012-03-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 085
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,03
Antal bud :
34
Antal acc bud :
12
Snittränta :
2,1434(112,285)
Lägsta ränta :
2,1400(112,318)
Högsta ränta :
2,1450(112,269)
% of Eq Price Lvl :
93,64